Què és una Comunitat Energètica?

Les Comunitats Energètiques poden ser un grup de persones particulars, entitats, administracions públiques locals i petites i mitjanes empreses que s’organitzen principalment en cooperatives o associacions per transformar el seu barri, poble, ciutat, comarca o país cap a un model energètic 100% renovable, inclusiu, democràtic i de propietat col·lectiva.

QUIN ÉS L’OBJECTIU D’UNA COMUNITAT ENERGÈTICA?
L’objectiu d’una Comunitat Energètica és impulsar la transició energètica i aconseguir un model energètic 100% renovable, de proximitat i a mans de la ciutadania.
Aquestes comunitats anteposen de forma clara i transparent els propòsits de millora social i mediambiental als guanys econòmics.

QUÈ ÉS LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA?
És un procés en què la ciutadania lidera de forma autoorganitzada i democràtica el procés de descarbonització i desnuclearització del sistema energètic que alimenta la nostra societat.
És un camí de 
transició i transformació energètica i alhora social, en què es vol aconseguir, per una banda, un sistema energètic 100% renovable, distribuït i responsable; i per altra banda, una societat activa i cohesionada al voltant dels valors democràtics i de defensa del medi ambient.

QUÈ ÉS UNA COOPERATIVA D’USUARIS I CONSUMIDORS?
La comunitat energètica Castellet Sostenible SCCL, s’ha constituït sota la forma jurídica de cooperativa sense ànim de lucre, d’usuaris i consumidors. Persones o entitats que s’uneixen de forma voluntària per a satisfer les seves aspiracions socials, culturals i econòmiques en comú.

Les persones sòcies consumidores lideren les cooperatives, adquirint béns i/o serveis, amb aportacions voluntàries de capital i participant en la governança de la cooperativa.
Totes les persones sòcies participen de manera directa o delegada amb veu i vot en els òrgans de decisió de la cooperativa.

Desplaça cap amunt